news

?id=48

22 May: Round Table bijeenkomst ''Corporate venturing – organizing for innovation

Location:

Faculty Club - Tilburg University
Warandelaan 3
5037 AB Tilburg 

Program:

15.45-16.00 uur          Ontvangst

16.00-16.05 uur          Introductie by Prof.dr. Geert Duysters (Tilburg University)

16.05-16.45 uur          Presentatie bevindingen best practices uit het nog te verschijnen boek “Corporate venturing – organizing for innovation”

16.45-18.00 uur          Bespreking best practices in relatie tot eigen ervaringen deelnemers

18.00-18.30 uur          Overleg potentiële onderzoeksvraagstukken en vaststelling thema najaarsbijeenkomst

18.30-20.00 uur          Diner

20.00 uur                   Einde

 

In het afgelopen jaar heeft een achttal bedrijven meegewerkt aan het schrijven van cases over corporate venturing. Zij hebben hun ervaringen en visies gedeeld, hetgeen heeft geleid tot een boek waarin deze best practices worden gedeeld. Op basis van dit onderzoek zijn de auteurs gekomen tot een tiental inzichten die we tijdens deze Ronde Tafel bijeenkomst willen bespreken. In subgroepen worden de inzichten besproken. In hoeverre sluiten ze aan op jouw eigen praktijk? Waarin zijn ze juist afwijkend? In een plenaire sessie zullen de uitkomsten van deze inventarisatie worden gedeeld. Op basis daarvan zal gekeken worden naar mogelijke onderzoeksvragen die als input kunnen dienen voor de najaarsbijeenkomst.