news

?id=65

Het einde van de corporate

Corporates hebben de mond vol van innovatie, maar worden allemaal bedreigd.‘Bestuurders zien het geweld niet aankomen.’

Eindevandecorporate

‘Als ze zich niet aanpassen, sterven grote bedrijven langzaam maar zeker uit.’ De Braziliaanse ondernemer en bestsellerauteur Ricardo Semler was er eerder dit jaar tijdens een uitverkochte lezing stellig over. En de feiten lijken hem gelijk te geven. Veel bedrijven die ooit onaantastbaar leken, kennen de laatste tijd een ongekende krimp. Richard Foster, hoogleraar aan Yale University, berekende dat de gemiddelde levensduur van een S&P-bedrijf tegenwoordig 15 jaar is. In de vorige eeuw was dat nog 50 jaar.

...........

Gebrek aan innovatiekracht 

Het vermeende gebrek aan innovatiekracht van corporates is geen natuurwet, stelt Jessica van den Bosch, directeur van het Tilburg Center of Entrepreneurship. Samen met Geert Duysters schreef zij het boek Corporate Venturing, Organizing for Innovation. Ze noemt vier manieren waarop corporates hun logheid en gebrek aan innovatiekracht kunnen ondervangen. Zo kun je investeren in r&d, maar dat kent als nadeel dat het een lange doorlooptijd heeft. Een andere manier is via fusies, maar dat zijn dan weer meestal kostbare trajecten met een beperkte slagingskans. Een derde manier is een strategische alliantie, zoals DE en Philips ooit sloten rondom de Senseo. Maar ook hier is de succesratio laag, terwijl de kosten hoog zijn. Als vierde optie noemt Van den Bosch: ‘corporate venturing’, oftewel: ‘start-ups opzetten en ontwikkelen binnen een corporate’. Dat heeft volgens haar veel voordelen. ‘Het is een efficiënte innovatiemanier die investeringsrisico’s bovendien beperkt.’

...........

 

Lees het artikel:

http://www.mt.nl/604/87493/gamechangers-2014/het-einde-van-de-corporate.html